Villkor

Integritetspolicy

Vi värdesätter din integritet och förtroendet du har för oss. Därför är vi måna om att behandla våra besökares och kunders data på ett ansvarsfullt sätt.

Enligt gällande lagstiftning har du rätt till att bli informerad om hur vi behandlar dina personuppgifter och i denna integritetspolicy beskriver vi hur vi samlar och använder dina personuppgifter.

Galleri Frendberg bär ansvaret för de personuppgifter som samlas in och behandlas på denna webbplats. Om du skulle ha några frågor kring hur Galleri Frendberg hanterar dina personuppgifter kan du alltid kontakta oss på galleri@frendberg.nu

Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter?

Personuppgifter är alla uppgifter om en levande fysisk person som direkt eller indirekt kan kopplas till den personen. Det handlar inte bara om namn och personnummer utan även om t.ex. bilder och e-postadresser. Det handlar om till exempel insamling, registrering, strukturering, lagring, bearbetning och överföring. I vissa fall kan även manuella register omfattas.

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig och varför?

Vi behandlar i huvudsak ditt namn, telefonnummer och e-postadress. Om du bara är en besökare på hemsidan samlar vi inte in några särskilda uppgifter om just dig som person.

Detta sker när du lämnar in intresseanmälan för en matta eller kontaktar oss via vår kontaktformulär.

Aktörer som är självständigt personuppgiftsansvariga

I vissa fall behöver dina personuppgifter delas med andra aktörer som är självständigt personuppgiftsansvariga, t.ex. Skatteverket. Vi delar endast dina uppgifter när vi är skyldiga att göra det enligt lag eller myndighetsbeslut. När dina personuppgifter delas med en aktör som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller den organisationens integritetspolicy och personuppgiftshantering.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål. Dina personuppgifter gallras eller anonymiseras när de inte längre är relevanta för ändamålen som de har samlats in för.

Dina rättigheter

Vi har en skyldighet att behandla dina personuppgifter på ett sätt som är korrekt, relevant och nödvändigt med hänsyn till de grundläggande behoven i vår verksamhet.

Dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning, vilket ger dig rättigheten att begära rättelse och radering av, samt tillgång till, dina personuppgifter. Nedan följer en lista av rättigheterna avseende behandlingen av dina personuppgifter.

Tillägg

Galleri Frendberg förbehåller sig rättan att med tiden ändra på innehållet i denna integritetspolicy. Vid en eventuell ändring kommer vi att uppdatera vår hemsida med den nya versionen av denna policy. Om vi redan behandlar dina personuppgifter då ändringen genomförs så kommer vi att upplysa dig om förändringarna via mejl. Observera att vår webbplats kan innehålla länkar till andra webbplatser. Vi ansvarar inte för den sekretesspraxis som råder på några andra webbplatser än vår egen. Om du navigerar till andra webbplatser härifrån, så rekommenderar vi att du läser deras integritetspolicy.

Cookies

Vår hemsida använder cookies. Cookies är en liten fil som lagras via webbläsaren i den enhet du använder när du besöker hemsidan, och hjälper webbplatser att känna igen din enhet vid återbesök. Detta syftar främst till att uppnå en smidigare användarupplevelse, genom att spara viss information över en eller flera användarsessioner. Exempelvis slipper du, i och med användandet av cookies, ange dina inloggningsuppgifter vid varje återbesök av vår hemsida.

Google Analytics & cookies

Vår webbplats använder Google Analytics, en tjänst som överför webbplatsens trafikdata till Googles servrar. Google Analytics identifierar inte enskilda användare eller kopplar din IP-adress till någon annan information som Google har. Vi använder Google Analytics som ett verktyg för att hjälpa oss förstå trafiken på vår webbplats och dess användning.

Genom att använda denna webbplats samtycker du till behandlingen av information om dig av Google på det sätt som beskrivs i Googles integritetspolicy och för de syften som angetts ovan. Du kan välja bort Google Analytics om du inaktiverar eller nekar dess cookie, inaktiverar JavaScript eller använder den borttagningstjänst som tillhandahålls av Google.

Webbplats producerat av Webicient webbyrå

©1975 - 2021 All Rights Reserved.